Generalni konzulat Republike Slovenije Cleveland /Novice /
02.09.2016  

OBVESTILO: Zbiranje podpore za vložitev Predloga zakona o spremembi Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Zbiranje podpore za vložitev Predloga zakona o spremembi Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
 

Metka Zevnik, Storžiška 4, 4000 Kranj in Franc Donko, Osek 100, 2235 Sveta Trojica, (dalje pobudnika)  sta vložila pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembi Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (dalje : pobuda). 

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivcev četrtek, 1. 9. 2016, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov, pa je nedelja, 30.10. 2016.

Za zbiranje podpor je določeno geslo: 

Za človekove pravice vnukov ter pomen in spoštovanje starih staršev

Skladno s 16.b členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev predloga zakona (opcija C). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

V navedenem roku lahko volivci podajo podporo na predpisanem obrazcu. Podporo lahko podajo tudi volivci, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini,  in sicer tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba na diplomatsko - konzularnem predstavništvu. Volivci v ZDA se v ta namen lahko obrnejo bodisi na Generalni konzulat v Clevelandu bodisi na Veleposlaništvo RS v Washingtonu.


Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).


Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku.


Volivec, ki je v tujini lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (3. in 4. odstavek 16.b člena ZRLI).  

OBRAZEC-SLO.pdf

OBRAZEC-ITA.pdf

OBRAZEC-MAD.pdf