Generalni konzulat Republike Slovenije Cleveland /Novice /
31.08.2017  

Volitve predsednika Republike Slovenije, nedelja 22.10.2017

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 43/17, je bil objavljen Odlok o razpisu volitev predsednika republike, ki bodo potekale v nedeljo, 22. 10. 2017. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 21. 8. 2017.
Predsedniške volitve v ZDA bodo potekale na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Clevelandu, OH in Veleposlaništvu Republike Slovenije v Washingtonu D.C..
Volišča:

Volišče na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Clevelandu, bo na naslovu
Slovene Home for the Aged
18621 Neff Road
Cleveland, OH 44119

Volišče na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Washingtonu, na naslovu
2410 California Street, NW,
Washington, DC 20008

Obe volišči bosta na dan volitev odprti med 9.00 in 17.00 uro po lokalnem času.
Razgrnitev volilnih imenikov:

Od 10. septembra 2017 do 6. oktobra 2017 bo potekala elektronska razgrnitev volilnih imenikov. Takrat ima volivec priložnost preveriti podatke v volilnem imeniku in zahtevati popravke napak ali pomanjkljivosti kot so npr. pravilnost vpisa naslova in osebnega imena volivca. Vpogled mora opraviti osebno.
Vse spremembe osebnih imen, ki so posledica spremembe matičnih dejstev (sklenitev ZZ, razveza,…) je mogoče odpraviti le po postopkih, ki so opisani na naših spletnih straneh.
 
Glasovanje IZSELJENCEV (osebe s stalnim naslovom v tujini):
Izseljenci (slovenski državljani s stalnim naslovom v tujini) bodo na naslove stalnega prebivališča prejeli volilni material, ki bo vseboval  dve uradni prazni glasovnici in dve volilni karti za prvi in morebitni drugi krog volitev.
Izseljenci lahko uresničujejo volilno pravico:
a) na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS v državi, kjer so vpisani v posebni volilni imenik, ali
b) po pošti (vsi volivci s stalnim prebivališčem v tujini bodo na svoj naslov prejeli dve glasovnici in volilni karti z navodili), ali
c) v Republiki Sloveniji (če se v času volitev nahajajo v Sloveniji). V RS bodo odprta posebna volišča (OMNIA) namenjena izseljencem. Tisti izseljenci, ki želijo glasovati na volišču OMNIA, morajo svojo namero sporočiti okrajni volilni komisiji (upravni enoti) ali Državni volilni komisiji najkasneje do 18. oktobra 2017.

OPOZORILO: Volilni material je poslan po pošti iz Slovenije, kar pomeni, da je pravočasnost prejema le-tega odvisna tudi od pošte v ZDA in ne moremo zagotoviti, da bodo vsi volivci material prejeli pravočasno.
Prav tako priporočamo, da izpolnjene glasovnice pošljete na  generalni konzulat ali veleposlaništvo. Prispeti morajo do zaprtja volišč.

Glasovanje ZDOMCEV (slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Sloveniji in se v času izvedbe volitev nahajajo v tujini):
Zdomci lahko volilno pravico uresničujejo:
a) osebno na enem izmed diplomatsko konzularnih predstavništev RS z odprtim voliščem,
b) po pošti iz tujine.
Zdomci, ki želijo voliti na diplomatsko konzularnem predstavništvu ali po pošti morajo svojo namero pravočasno, do 21. septembra 2017, sporočiti Državni volilni komisiji.
Zahtevek za glasovanje v tujini lahko posredujejo:
po pošti na naslov Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana,
po faksu na št. 011 386 1 43 31 269 ali
po elektronski pošti na naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si  (zaradi podpisa mora biti zahtevek skeniran). Upoštevali se bodo le tisti zahtevki, ki bodo na naslov DVK prispeli najkasneje do 21. septembra 2017.

OPOZORILO: Volilni material je poslan po pošti iz Slovenije, kar pomeni, da je pravočasnost prejema le-tega odvisna tudi od pošte v ZDA in ne moremo zagotoviti, da bodo vsi volivci material prejeli pravočasno.
Prav tako priporočamo, da izpolnjene glasovnice pošljete na  generalni konzulat ali veleposlaništvo. Prispeti morajo do zaprtja volišč.

Zahtevki za glasovanje in dodatne informacije o volitvah so dostopne na spletni strani Državne volilne komisije www.dvk.gov.si