Generalni konzulat Republike Slovenije Cleveland /Novice /
10.09.2015  

Kerže štipendija za doktorski študij na področju transportnih pojavov v kompleksnih sistemih na UCLA za 2016/15

Iz Kerze-Cheyovich sklada je na voljo ena štipendija slovenskemu študentu za doktorski študij na UCLA v Kaliforniji, ZDA, na področju transportnih pojavov v kompleksnih sistemih. Rok prijave na UCLA je 1.12.2015, predhodno pa se morajo zainteresirani kandidati prijaviti pri Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije.

University of California at Los Angeles (UCLA) v sodelovanju z Univerzo v Mariboru (UM), Inštitutom Jožef Stefan (IJS), Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije (MZZ) in Javnim skladom Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (javni sklad)


obvešča

zainteresirane kandidate o možnosti pridobitve štipendije iz sklada Kerze-Cheyovich za doktorski študij na UCLA s pričetkom študija v jesenskem semestru 2016.

Štipendija je namenjena doktorskemu študiju kandidatov (Ph.D.) na UCLA, na področju transportnih pojavov v kompleksnih sistemih, kamor sodijo naslednje discipline s področij strojništva, jedrske tehnike, kemijskega inženiringa ter fizike:

  • Prenos toplote;
  • Prenos snovi;
  • Mehanika tekočin.

Študij bo potekal pod mentorstvom prof. Ivana Cattona (http://www.mae.ucla.edu/ivan-catton/) na oddelku Mechanical and Aerospace Engineering Department.

Razpisana je ena (1) štipendija, ki bo podeljena najuspešnejšemu kandidatu po izboru strokovne komisije. Komisija bo upoštevala zlasti akademski potencial, zato naj kandidati poudarijo svoje dosedanje raziskovalne uspehe ter označijo področje dela, kjer želijo napredovati, v okviru spodaj navedenih disciplin. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje za vpis na izbrani izobraževalni program ter biti sprejet na UCLA.

Vloga za vpis na UCLA mora biti vložena pri UCLA najkasneje 1. decembra 2015. Informacije in obrazci za prijavo ter zahtevana dokumentacija so na voljo na spletni strani UCLA (povezave so navedene spodaj).

Kandidati za sredstva iz Kerze-Cheyovich sklada morajo dokazila o izpolnjevanju pogojev in vso dokumentacijo do 31.10.2015 poslati javnemu skladu na naslov EducationUSA@sklad-kadri.si. Kandidati se lahko tudi prej obrnejo na javni sklad glede informacij in svetovanja v zvezi s prijavo na UCLA.

Kandidati se morajo prijaviti tudi na razpis štipendij Ad futura za izobraževanje v tujini, ki ga bo konec leta 2015 objavil javni sklad, ter v primeru, da jim bo štipendija podeljena, to tudi sprejeti.

Izbrani kandidat bo ob študiju opravljal delo na raziskovalnih projektih kot raziskovalec (research assistant) in/ali sodeloval v izobraževalnem postopku kot ocenjevalec (reader, grader) ali asistent (teaching assistant), po navodilih mentorja iz UCLA ter po pravilih UCLA. Kandidat naj v vlogi izrecno navede, da se s takim delom strinja.

Pred prijavo naj kandidati natančno proučijo še:


Dodatne informacije:
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
Dunajska 22, Ljubljana
EducationUSA@sklad-kadri.si
+386 (0)1 434 10 88