Generalni konzulat Republike Slovenije Cleveland /Novice /
05.06.2014  

OBVESTILO: Predčasne volitve v Državni zbor 13. julija 2014

Skladno z določbami Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06-uradno prečiščeno besedilo, 54/07 odl. US, v nadaljevanju ZVDZ-UPB1) lahko kandidate za poslanke in poslance v državni zbor predlagajo politične stranke in volivke in volivci (v nadaljevanju volivci). 

MOŽNOSTI GLASOVANJA

Izseljenci, volivci s stalnim prebivališčem v tujini, lahko volilno pravico uresničujete na naslednje načine:

a) 13. julija 2014 na volišču diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije (v ZDA - Generalni konzulat RS v Clevelandu ali Veleposlaništvo RS v Washingtonu)

b) po pošti 

c) ali na volišču na območju Republike Slovenije, če boste na dan glasovanja v Republiki Sloveniji in če boste obvestilo o nameri pravočasno  posredovali Okrajni volilni komisiji na območju katere boste glasovali ali Državni volilni komisiji. Zadnji dan za posredovanje obvestila je 9. julija 2014

Zdomci – volivci, z začasnim prebivališčem v tujini ali volivci, ki ste v tujini slučajno lahko svojo volilno pravico v tujini uresničujete na naslednje načine:

a) 13. julija 2014 na volišču diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije z odprtim voliščem, če pravočasno to je do vključno 12. junija 2014 Državni volilni komisiji posredujete obvestilo, da želite glasovati na DKP.

Obvestilo lahko pošljete po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, po faxu  na številko ++386 1 43 34 269, ali po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: gp.dvk(at)dvk-rs.si .

b) po pošti iz tujine, vendar le, če na naslov Državne volilne komisije, do vključno 12. junija 2014 posredujete obvestilo, da želite glasovati po pošti iz tujine. Obvestilo lahko pošljete po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, po faxu  na številko ++386 1 43 34 269, ali po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: gp.dvk(at)dvk-rs.si .

c) na volišču OMNIA – izven kraja stalnega prebivališča, če Okrajni volilni komisiji glede na kraj stalnega prebivanja do 9. julija 2014 posredujete obvestilo, da boste glasovali na drugem volišču v Republiki Sloveniji. Na spletnem naslovu http://www.dvk-rs.si/index.php/si/kje-in-kako-volim/volilne-enote , lahko pridobite informacije o naslovu vaše Okrajne volilne komisije in volišč OMNIA. 

Volivce obveščamo, da bosta  v nedeljo, 13. julija 2014, od 9.00 do 17.00 ure po lokalnem času, volišči odprti na naslednjih lokacijah v ZDA: 

- Generalni konzulat Republike Slovenije v Clevelandu bo organiziral volišče v prostorih: Slovene Home for the Aged (Slovenski dom za ostarele), 18621 Neff Road, Cleveland, OH 44119

 - Veleposlaništvo v Washingtonu bo organiziralo volišče na naslovu: Embassy of the Republic of Slovenia, 2410 California Street, NW, Washington, D.C. 20008 

Vsem volivcem, ki želijo glasovati po pošti iz tujine svetujemo, da obvestilo čim prej posredujejo Državni volilni komisiji!

Vse obrazce, s katerimi bi se želeli prijaviti v katero od navedenih oblik glasovanja lahko najdete na spodnji povezavi:

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/obrazci-za-volivce-predcasne-volitve-v-drzavni-zbor-2014 

PODPORA LISTI KANDIDATOV

V času od 2. 6. 2014 do 18. 6. 2014, lahko  volivci, ki so v tujini stalno ali le  začasno pri DKP potrdijo obrazec podpore listi kandidatov.

Podpora s podpisi se lahko daje od dneva, ki je določen za pričetek volilnih opravil (od 2. 6. 2014) do dneva, ki je določen za predložitev list kandidatov (do vključno 18. 6. 2014). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanih obrazcih samo enkrat. 

Obrazci so dosegljivi na spletni strani Državne volilne komisije http://www.dvk-rs.si/index.php/si/obrazci-za-volivce 

Svojo podporo listi kandidatov lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije.

Volivec izpolnjen obrazec podpore pošlje predlagatelju, ki poskrbi, da se dana podpora pošlje upravni enoti.