Generalni konzulat Republike Slovenije Cleveland /Novice /
25.07.2017  

Poziv k imenovanju novih članov v Svet Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu

 

V letošnjem letu se obstoječim članom Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu izteče mandat.

Svet je posvetovalno telo predsednika Vlade Republike Slovenije, ki sodeluje pri oblikovanju in izvajanju politike ter strategij na področju skrbi za Slovence po svetu. 

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar je dne 10. julija 2017 izdal poziv organizacijam Slovencev po svetu, državnim organom in institucijam ter organizacijam civilne družbe iz Republike Slovenije, da Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu posredujejo svoje predloge za imenovanje novih članov Sveta Vlade za Slovence po svetu. Rok za oddajo predlogov je 15. september 2017. 

Priloženi poziv posredujemo  slovenskim društvom, organizacijam in drugim institucijam Slovencev po svetu. Predloge lahko oblikujejo na osnovi volitev oz. konvencij, izbora na občnih zborih ali drugih oblikah organiziranja, na osnovi odločitve upravnega odbora društva, zveze ipd.

Predloge s krajšim življenjepisom kandidatke oziroma kandidata s poudarkom na njegovi

vlogi v slovenski skupnosti lahko posredujete preko elektronske pošte na naslov:

urad.slovenci(at)gov.si in v vednost še na naslov: suzana.martinez(at)gov.si, zvone.zigon(at)gov.si.