Generalni konzulat Republike Slovenije Cleveland /Novice /
21.02.2014  

Zbiranje podpisov volivcev za podporo razpisu referenduma "Proti zapiranju arhivov Udbe"

Pobudnica Eva Irgl je na podlagi Zakona o referendumu in o ljudksi iniciativi vložila pobudo volilcem za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu  dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, ki ga je DZ RS sprejel na seji 28.01.2014.

DZ RS je ugotovil, da pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednik DZ Rs določil, da bo zbiranje podpisov podpore potekalo od četrka 13.2.2014 do srede 19.03.2014.

V tem času lahko volilci s stalnim ali začasnim prebivališčem v tujini obrazec podpore potrdijo tudi na diplomatsko konzularnem predstavnišrtvu RS v tujini.

Sklado s 16b. členom ZRLI da volivec svojo podporo tako, da vpiše svoje osebne podatke na Obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo predlogu.

Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat. Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba na DKP preveri volilčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebno dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom DKP.

Uradna oseba potrjen obrazec vrne volivcu, ki ga nato posreduje pobudniku na naslov: SDS, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana.

V Clevelandu je obrazec dosegljiv na GK RS v Cleveladu po prejšnjem telefonskem klicu na 216 589 9220 ali na e-mail kcl(at)gov.si.